Obchodné podmienky

1. Spôsob objednávania
2. Spôsoby platby
3. Povinnosti predávajúceho
 
4. Povinnosti kupujúceho 
5. Ceny tovaru 
6. Zrušenie objednávky 
7. Reklamácie
8. Vrátenie tovaru

1. Spôsob objednávania

Tovar objednávate pridaním do nákupného košíka. Keď máte v košíku všetok požadovaný tovar kliknite na košík alebo "Pokladňa". V našom internetovom obchode môžu nakupovať prihlásení aj neprihlásení návštevníci. V pokladni vyplňte všetky údaje - dodaciu a prípadne fakturačnú adresu, spôsob dodania, spôsob platby.

Po odolsaní objednávky Vám príde e-mailom jej potvrdenie.

2. Spôsoby platby

V našom internetovom obchode môžete platiť nasledovnými spôsobmi:
- platba bankovým prevodom (zásielku odošleme až po prijatí platby na náš účet)
- platba na dobierku pri dodaní (zásielku odošleme do dvoch dní od potvrdenia objednávky)

3. Povinnosti predávajúceho

Zákazníkom sa zaväzujeme dodať:

a) Druh a množstvo tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok, ktoré platia v deň odoslania objednávky. 
b) Tovar, ktorý vyhovuje normám, predpisom a nariadeniam platným na území SR. 
c) Tovar, ktorý bude vhodne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy.

Nezodpovedáme za:

a) Oneskorené dodanie tovaru zavinené poštou. 
b) Oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa. 
c) Za poškodenie zásielky zavinené poštou. 
d) Výber tovaru zákazníkom. Ak po prevzatí zásielky zákazník zistí, že tovar nezodpovedá jeho predstavám. Takýto tovar nemôžeme považovať za oprávnenú reklamáciu.

4. Povinnosti kupujúceho

Kupujúci sa zaväzuje:

a) Objednaný tovar prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov a v prípade akýchkoľvek závad tieto bezodkladne oznámiť nám. 
b) Zaplatiť za tovar kúpnu cenu vo výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky.

5. Ceny tovaru

Ceny uvedené v našom internetovom obchode sú platné v čase objednania tovaru. Ceny sú konečné. Nie sme platcami DPH.

Dokladom o predaji je faktúra, ktorá je pripojená ku každej zásielke, a ktorá slúži zároveň ako dodací list.

6. Zrušenie objednávky

Objednávku môžete zrušiť do 24 hodín, alebo pokiaľ nám nepošlete peniaze za tovar na náš účet. Zrušenie nám zašlite na mail@packa.sk. Obratom vám zašleme potvrdenie o zrušení objednávky.

7. Reklamácie

Pred prevzatím a zaplatením zásielky z pošty, si ešte na mieste skontrolujte či zásielka nie je poškodená. V prípade rozsiahleho poškodenia (roztrhnutý obal, deformácie a iné rozsiahle poškodenie) odporúčame zásielku neprebrať. Na už prijaté zásielky reklamácie neprijímame.

Reklamácia sa vzťahuje len na:
dodanie iného tovaru, ako toho, ktorý bol objednaný. (napr. iná sada - DuoSet namiesto TrioSet).

Reklamácia sa nevzťahuje na: 
chyby spôsobené užívateľom počas použitia tovaru - nesprávny pracovný postup.

Postup pri reklamácii
Aby mohla byť Vaša reklamácia akceptovaná je nutné dodržať niekoľko pravidiel:

1) Po prevzatí tovaru si prezrite tovar a faktúru, ktorá slúži ako dodací list. Ak zistíte pri prevzatí tovaru chyby, je vašou povinnosťou oznámiť nám zistené skutočnosti prostredníctvom e-mailu, najneskôr však do 3 dní od prevzatia tovaru. 
2) V prípade, ak zistíte akýkoľvek rozdiel medzi faktúrou a skutočne dodaným tovarom (v druhu, v množstve alebo cene), alebo obdržíte so zásielkou nesprávne vyplnenú faktúru, či neobdržíte žiaden doklad o nákupe, ihneď nás informujte prostredníctvom e-mailu, alebo telefonicky.

Doba  vybavenia reklamácie
Reklamácie vybavujeme v pracovných dňoch prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky. Reklamačné konanie začína plynúť dňom prevzatia reklamovaného tovaru predávajúcim a končí dňom odoslania vybavenej reklamácie kupujúcemu.

O oprávnenosti reklamácie rozhodneme najneskôr do 3 pracovných dní od obdržania reklamovaného tovaru. O výsledku Vás budeme informovať prostredníctvom e-mailu, pokiaľ sa nedohodne inak.

Oprávnená reklamácia vrátane odstránenia chyby bude vybavená na naše náklady bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa začatia reklamačného konania.
V prípade neoprávnenej reklamácie bude tovar vrátený späť kupujúcemu s príslušným stanoviskom.

8. Vrátenie tovaru

Zo zákona máte právo na vrátenie tovaru do 7 dní od jeho prevzatia bez udania dôvodu. Tovar musí byť nepoužitý, nepoškodený a v originálnom obale. Tovar nám môžete poslať poštou na adresu: Andrea Karovičová, Úzka 13, 900 42 Dunajská Lužná. Peniaze za tovar (bez poštovného) Vám vrátime prevodom na účet. Poštovné náklady na vrátenie tovaru hradí zákazník.